เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

Things-to-know-before-traveling-to-France-news-site

การท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส สามารถทำรายได้มากถึง 79.8 พันล้านยูโร (ประมาณ) หรือคิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดย 30% มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและ 70% จากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในประเทศ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวคิดเป็น 9.7% ของ GDP สนับสนุนการสร้างงาน 2.9 ล้านงาน (10.9% ของการจ้างงาน) ในประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละปีมากถึง 80 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ห้าในการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรองลงมาจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน สเปน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมาก โดยจำนวน 37 แห่ง เป็นสถานที่สำคัญที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคที่สำคัญ 1.ปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก มีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ปารีสเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกหลายแห่ง เช่น หอไอเฟล ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก the Arc de Triomphe เป็นประตูชัยที่สร้างให้กับทหารกล้าที่รบในช่วงสงคราม หรือ Cité

Read More