แนะนำ มงแซงมิเชล (Mont Saint Michel)

‘Mont Saint Michel’ คือ หนึ่งในสถานที่อันน่าสนใจและถ้าคุณได้มีโอกาสมาเยือนฝรั่งเศสแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุง Paris 300 กิโลเมตร ‘Mont Saint Michel’ เป็นวิหารตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ด้วยความงดงามซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณของสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส ทำให้เมื่อนำมากับบรรยากาศสภาพแวดล้อมแล้ว มีความสวยงามและโรแมนติกเสมือนปราสาทในความฝันเลยทีเดียว ‘Mont Saint Michel’ ศิลปะเกิดมาจากการผสมผสาน สำหรับวิหารแห่งนี้มีการออกแบบผสมผสานระหว่าง Gothic และ Romanesque มีการผสมผสานซึ่งควบรวมไปกับความเก่าแก่ เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายทางด้านประวัติศาสตร์ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1979 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้กลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ด้วยการยอมรับจากองค์การ UNESCO นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกอีกด้วย สำหรับวิหารแห่งนี้มีความน่าสนใจมาก จนถึงขนาดเป็นสถานที่ยอดนิยมซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศฝรั่งเศส ในแต่ละปีจะมีนักเดินทางจากนานาประเทศมาเยี่ยมชมมากกว่า 3 ล้านคนเลยทีเดียว ‘Mont Saint Michel’ ความงามอยู่กลางทะเล ในอดีตเกาะแห่งนี้มีชื่อว่า ‘Mont Tombe’ โดยตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นจากการเข้าฝันนักบุญท่านหนึ่ง โดยเทวดามีนามว่า Michael ซึ่งมาเข้าฝันถึง 3 ครั้งเลยทีเดียวจนกว่านักบวชท่านจะเชื่อ

Read More