พระราชวังแวร์ซาย ที่อลังการสุดในสามโลก

พระราชวัง Versailles เป็นพระราชอีกแห่งหนึ่งอันมีชื่อเสียงในระดับโลก จัดเป็นวังหลวงแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ ณ Versaille โดยปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุง Paris พระราชวัง Versailles เป็นพระราชวังอันเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก

ประวัติความเป็นมาของ พระราชวัง Versailles

แรกเริ่มเดิมทีในอดีตเมือง Versailles เป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ก็น้อยมาก โดยบริเวณส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยป่าเขาลำเราไพรไม่แตกต่างจากชนบทอื่นในประเทศฝรั่งเศสเลย ต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ท่านทรงมีงานอดิเรก คือ การล่าสัตว์ในป่า และทรงเล็งเห็นว่าตำบล Versailles มีธรรมชาติเหมาะแก่การล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักพักร้อนขึ้นมาในปี ค.ศ. 1624 ซึ่งในช่วงแรกยังเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ เท่านั้น

ต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ขึ้นครองบัลลังก์ตำแหน่งเป็นราชา ท่านมีประสงค์สร้างพระราชวังแห่งใหม่เพื่อการเฉลิมฉลอง อีกทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง ท่านจึงสั่งให้คนงานเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิม ด้วยการดำเนินงานของคนงาน 30,000 คน และใช้เวลาสร้างอย่างยาวนานถึง 30 ปี จนกระทั่งเสร็จในปี ค.ศ. 1688 ซึ่งทุกส่วนประกอบด้วยหินอ่อนสีขาว อันเป็นศิลปกรรมมีความงดงามดุจดั่งวิหารอันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา ซึ่งภายในมีการแบ่งออกเป็นห้องตามแต่ล่ะการใช้สอย เช่น ห้องบรรทม , ห้องเสวย และอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามรวมทั้งภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

ความหรูหราสุขสบายซึ่งแลกมาจากเงินภาษี

การก่อสร้างพระราชวัง Versailles แห่งนี้ ได้นำเงินมาจากค่าภาษีของประชาชน ต่อมาในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดกองทัพประชาชน รวมทั้งผู้ประท้วงบุกเข้าพระราชวังเพื่อตามหาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทำให้เชื่อพระวงศ์ต้องหนีไปไกล

ณ ปัจจุบันถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน หากแต่พระราชวัง Versailles ก็ยังคงอยู่ในสภาพดี งดงาม พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ ภายในพระราชวัง Versailles ประกอบด้วย 700 ห้อง เดินชมทั้งวันยังไม่ครบ

ห้องกระจกแห่งพระราชวัง Versailles

ห้องกระจก คือ ห้องมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในปราสาทแห่งนี้ และเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มาเยือนจำนวนมาก ในอดีตเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน อีกทั้งยังใช้เป็นที่ลงนามในเหตุการณ์เยอรมนีบุกเอาชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งภายห้องอันแสนงดงามนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก ภายในห้องประกอบด้วยกระจกขนาดใหญ่ 17 บาน สามารถเปิดออกได้ เมื่อเปิดออกแล้วจะเห็นสวน Versailles อันสวยงามอยู่ ณ เบื้องหน้า

Versailles งดงามจนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลก

พระราช Versailles ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้กลายเป็นมรดกโลก ภายในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งมีการจัดขึ้น ณ ประเทศอียิปต์ อันดำเนินไปตามข้อกำหนดรวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่…

  • เป็นการแสดงผลงานระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันงดงามวิจิตรด้วยฝีมือของมนุษย์
  • เป็นสิ่งก่อสร้างอันมีอิทธิผลในระดับสูง อย่างยิ่งพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อเนื่องกันมา ทางด้านการออกแบบทางด้านสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการพัฒนาศิลปกรรมที่ความเกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของในอดีตกาลของมนุษย์ ที่ได้มีการเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
  • มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ และมีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์

และนี่ก็คือความเป็นมาของพระราชวัง Versailles ที่คุณควรรู้ ซึ่งมีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นเรื่องราวในอดีตและแสดงออกถึงทางด้านความงามตามแบบโบราณอันหาไม่ได้แล้วเลยทีเดียวเชียว