พระราชวังแวร์ซาย ที่อลังการสุดในสามโลก

พระราชวัง Versailles เป็นพระราชอีกแห่งหนึ่งอันมีชื่อเสียงในระดับโลก จัดเป็นวังหลวงแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ ณ Versaille โดยปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุง Paris พระราชวัง Versailles เป็นพระราชวังอันเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ประวัติความเป็นมาของ พระราชวัง Versailles แรกเริ่มเดิมทีในอดีตเมือง Versailles เป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ก็น้อยมาก โดยบริเวณส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยป่าเขาลำเราไพรไม่แตกต่างจากชนบทอื่นในประเทศฝรั่งเศสเลย ต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ท่านทรงมีงานอดิเรก คือ การล่าสัตว์ในป่า และทรงเล็งเห็นว่าตำบล Versailles มีธรรมชาติเหมาะแก่การล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักพักร้อนขึ้นมาในปี ค.ศ. 1624 ซึ่งในช่วงแรกยังเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ เท่านั้น ต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ขึ้นครองบัลลังก์ตำแหน่งเป็นราชา ท่านมีประสงค์สร้างพระราชวังแห่งใหม่เพื่อการเฉลิมฉลอง อีกทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง ท่านจึงสั่งให้คนงานเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิม ด้วยการดำเนินงานของคนงาน 30,000 คน และใช้เวลาสร้างอย่างยาวนานถึง 30 ปี จนกระทั่งเสร็จในปี ค.ศ. 1688 ซึ่งทุกส่วนประกอบด้วยหินอ่อนสีขาว

Read More