ประวัติประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

Louis

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งฝรั่งเศส ในแนวราชวงศ์บูร์บอง ก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 เขาถูกประหาชีวิตโดยกิโยตินด้วยข้อหากบฏในปี ค.ศ.1793 ในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ ได้มีการทำนโยบายของที่จะไม่เพิ่มภาษี และการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศ รวมไปถึงการให้เงินกองทุนกลุ่มปฏิวัติอเมริกา ทุกอย่างที่เขาทำเป็นการเพิ่มหนี้ให้กับฝรั่งเศส เป็นต้นเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งใหญ่ ในช่วงกลางยุค ค.ศ. 1780 ประเทศใกล้ล้มละลาย ทำให้กษัตริย์ต้องปฏิรูปการคลังใหม่ ซึ่งผลประโยชน์ที่มีไม่เอื้ออำนวยต่อเหล่าขุนนางหรือประชาชน ในขณะที่ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ พระเจ้าหลุยส์แสดงท่าทีว่ายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แถมยังไม่ตอบรับความช่วยเหลือที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ในปี ค.ศ.1789 สถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้พระเจ้าหลุยส์ได้เรียกประชุมสภาฐานันดร เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ แต่ดูเหมือนว่าการประชุมจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ในเดือนมิถุนายนสภาฐานันดรที่ 3 (ประชาชน) ประกาศตั้งเป็นรัฐสภา ร่วมกับชนชั้นกลางเพื่อเริ่มพัฒนารัฐธรรมนูญ ในตอนแรกพระเจ้าหลุยส์ได้พยายามต่อต้านให้การประชุมเป็นโมฆะ และสั่งการให้กองทัพเริ่มเคลื่อนไหว การกระทำเช่นนี้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันของสาธารณชน ประชาชนเริ่มออกมาต่อต้านการกระทำของกษัตริย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1789 เขาถูกบังคับให้ยอมรับอำนาจของรัฐสภา ในวันนที่ 14 กรกฎาคม ได้เกิดการจลาจลในปารีส มีฝูงชนบุกคุกบาสตีลเพื่อแสดงการต่อต้านต่อกษัตริย์ และวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญในประเทศฝรั่งเศส ถูกจัดให้เป็นวันหยุดประจำชาติอีกด้วย การประหารพระเจ้าหลุยส์ พระเจ้าหลุยส์ กับ มารี

Read More