ภูมิประเทศโดยรวมฝรั่งเศส

French-landscape

ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ทางภูมิภาคยุโรปตะวันตก มีดินแดนติดกับทวีปอเมริกาเหนือ, ทะเล Caribbean, อเมริกาใต้, มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกกับทางใต้, มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ตลอดจนบางส่วนในทวีป Antarctica

ประเทศฝรั่งเศสมีอาณาเขตทั้งหมด 543,935 ตารางกิโลเมตร ด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ นี้จึงทำให้ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป โดยมีขนาดใหญ่กว่าประเทศสเปนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะภูมิประเทศอันหลากหลายมาก มีทั้งที่ราบชายฝั่งทางภาคเหนือกับภาคตะวันตก ซึ่งติดกับทะเลเหนือและมหาสมุทร Antarctica จวบไปจนถึงเทือกเขา Alps ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศฝรั่งเศสยังมีจุดสูงสุดในทวีปยุโรปตะวันตกนั่นก็ คือ ยอดเขา Mont Blanc มีความสูงถึงสูง 4,807 เมตร ตั้งอยู่บนเทือกเขา Alps บริเวณชายแดนของประเทศฝรั่งเศสกับอิตาลี  

นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสแห่งทวีปยุโรปยังเป็นแหล่งอุดมไปด้วยแม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความสำคัญอีกมากมาย เช่น แม่น้ำ Loire, แม่น้ำ Garona, แม่น้ำ Seine, แม่น้ำ Rhone ที่แบ่งที่ราบสูง Masovian Plateau จากเทือกเขา Alps อีกด้วย โดยไหลลงไปยังทะเล Caribbean ในบริเวณจุดต่ำสุดในประเทศฝรั่งเศส ประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ำทะเล

เมื่อลองมานับพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส โดยรวมจังหวัดและดินแดนโพ้นทะเลเข้าไว้ด้วยกัน ไม่รวมดินแดน Adelie คือ 674,843 ตารางกิโลเมตร เป็นจำนวน 0.45% ของพื้นดินโลกทั้งหมด นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังได้ครอบงำพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยอาณาเขต 11,035,000 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นจำนวน 8% ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะระดับโลก โดยรองจากสหรัฐอเมริกา แค่ 316,000 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น และยังนำประเทศออสเตรเลียกว่า 2,886,750 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว   ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ประเทศฝรั่งเศสแห่งทวีปยุโรป มีสภาพภูมิอากาศอยู่ที่ระหว่าง 41 – 50 องศาเหนือ บนขอบทวีปยุโรปตะวันตก ส่วนทางภาคเหนือกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่น แต่ด้วยความที่ประเทศฝรั่งเศสมาสภาพภูมิประเทศอันหลากหลาย อีกทั้งทะเลก็ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศเช่นเดียวกัน ทำให้ ละติจูด – ลองจิจูดรวมทั้งความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ส่งผลให้เกิดภูมิอากาศแบบผสมอีกด้วย เริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบ Mediterranean ภาคตะวันตกส่วนใหญ่ จะมีปริมาณน้ำฝนสูง ส่วนฤดูหนาวไม่ค่อยหนาวมากมากเท่าไหร่ อีกทั้งฤดูร้อนยังมีอากาศเย็นสบายอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย สำหรับภายในประเทศภูมิอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางภาคพื้นทวีปยุโรป ถ้าอากาศร้อนจัด ก็จะเกิดมรสุมในฤดูร้อน ส่วนฤดูหนาวก็จะมีความหนาวเหน็บกว่าเดิม มีฝนตกน้อย ส่วนภูมิอากาศในเทือกเขา Alps ตลอดจนบริเวณเทือกเขาอื่นๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภูมิอากาศแถบเทือกเขา คือ มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง 150 วัน/ปี อีกทั้งยังถูกปกคลุมด้วยหิมะยาวนานกว่า 6 เดือน