แนะนำพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

Louvre-Museum

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หรืออีกชื่อว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีชื่อเสียง เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ. 1793 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตัวอาคารนั้นแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ของมหาราชวังหลวง ซึ่งในปัจจุบันได้ทำเป็นสถานที่จัดแสดง เก็บผลงานและรักษาผลงานทางด้านศิลปะทรงคุณค่า และสวยงามของโลกจำนวนมาก เช่น ภาพของโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชีที่ทุกคนต้องรู้จัก หรือไม่ว่าจะเป็นภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch พิพิธภัณฑ์ลูฟร์มีผู้มาเยี่ยมชมจำนวน 8.3 ล้านคน

Louvre-Museum-

ทำให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้คนมาศึกษาและเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและยังเป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีสพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ออกแบบโดย สถาปนิกชาวจีนและชาวอเมริกัน และตรงด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์คุณจะเจอดกับพีระมิดลูฟร์ ซึ่งเป็นเหมือนประตูเข้าออกของพิพิธภัณฑ์ พีระมิดถูกสร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ มีขนาดเล็กแต่มีทั้งหมดสามหลังตั้งอยู่รอบลานพีระมิด การก่อสร้างพีระมิดมอบหมายโดย ฟรองซัว มิตแตร์รองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวญี่ปุ่น โครงสร้างของพีระมิดนี้สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะทุกส่วน มีความสูง 20เมตร ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 35 เมตร