แนะนำอนุสรณ์สถานซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า

Sebastian-Gerbera

อนุสรณ์สถานซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า ถูกเรียกว่าหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของกรุงปารีส ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิต ของทางตอนเหนือแห่งกรุงงปารีส ซึ่งจะตั้งอยู่บนเขามงมารตร์ สูงจากระดับน้ำทะเล เป็นระยะ 129 เมตร เป็นภูเขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวที่งดงาม คุณจะได้เห็นวิวมุมสูงเป็นอันดับสองรองจากหอไอเฟลแห่งกรุงปารีส แต่ว่าจากตรงจุดนี้จะมีความโดดเด่นที่สำคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตั้งอยู่ใจกลางเมืองปารีสถ้ามองจากบนยอดเนินเขา เป็นวิวแสนโรแมนติกน่าหลงใหล สามารถชมได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ในสมัยก่อนเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ และใช้เป็นที่ประชุมทางศาสนา แรงจุงใจที่ทำให้สร้างขึ้นมาด้วยความรัก ความศรัทธาที่เหล่าผู้คนมีต่อพระเยซูคริสต์ และเพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงชาวฝรั่งเศสที่ได้เสียชีวิตลงในการทำสงครามกับรัสเซีย ออกเเบบโดย พอล อบาดีย์ วิศวกรผู้โด่งดังของปารีส เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนที่อื่นๆในปารีสและมีสีขาวสะอาดตา ในการสร้างนั้นถูกสร้างขึ้นโดยความปราณีต นี่จึงถูกจัดเป็นจุดชมวิวเมืองปารีสที่ดีมากในปารีส

Read More