แนะนำมหาวิหารนอเทรอดาม

Notre-Dame-Cathedral

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งเป็นหนึ่งในสถานที่ชื่อดังของโลก เป็นที่จารึกในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมแนวโกธิคที่สวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน โดยมีผลงานแกะสลักที่งดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม สามารถทำให้เหล่านักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาที่นี่ได้ โดยมหาวิหารแห่งนี้ จัดป็นวิหารแห่งแรกที่ถูกจัดแต่งในสไตล์โกธิค โดยอาคารนั้นมีความสูงถึง 69 เมตรโดยมีระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนานมากจนไปหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1163 จนไปเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1345 โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอยู่เรื่อยๆ ทั้งการซ่อมแซมหลังจากการปฏิวัติโดยพวกฝรั่งเศสและปรับปรุงเพื่อบูรณะอาคารอีกทั้งเปลี่ยนวัสดุตกแต่งที่มีการพังทลายลงมา ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารโดยประดับด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสีที่มีความงดงามและเป็นแนวสไตล์โกธิค มหาวิหารนอเทรอดามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ด้านนอกอาคาร มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน แต่ละมุม แต่ด้านที่นิยมกันมากสุดคือทิศตะวันตก ซึ่งด้านนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังมีทั้งความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมและรายละเอียดประติมากรรม ด้านในอาคาร มีผลงานการออกแบบและรูปปั้นแกะสลักมากมาย เนื่องจากมีเสาอยู่ภายในวิหารล้อมไปด้วยทูตสวรรค์และนักบุญหลายๆท่าน และกระจกตรงทิศเหนือจะเป็นรูปแม่พระขนาดใหญ่ ด้านบนหอคอย ใครที่มีอยากจะขึ้นไปชมหอคอยจะต้องจ่ายค่าขึ้นไปด้านบนมหาวิหารนอเทรอดามปห่งนี้มีอยู่สองหอคอยสามารถขึ้นไปชมความงดงามดดยรวมได้ตรงด้านบนของหอคอย

Read More