มหาวิหารซาเครเกอร์ ความงดงามแห่งศรัทธา

review Sacre Coeur

            มหาวิหารซาเครเกอร์ เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างอันสวยงามแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โบสถ์สีขาวสะอาดบริสุทธิ์อันเปี่ยมไปด้วยความงดงามนี้ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส เดิมทีนั้นเป็นโบสถ์เล็กๆ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยสร้างขึ้นจากความรักความศรัทธาในพระเยซูคริสต์และเป็นอนุสรณ์สถานในการระลึกถึงชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตระหว่างการทำสงครามกับรัสเซีย ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งวัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง             มหาวิหารซาเครเกอร์เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2418 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2457 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 39 ปี โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ โปล อะบาดี สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงที่เอาชนะผู้ประกวดทั้ง 77 คนมาได้ ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2462 มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบโรมันไบแซนไทน์ ซึ่งถือได้ว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมากในขณะนั้น อีกนัยหนึ่งคือต้องการแสดงออกในการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก (Baroque Art)             อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือมีการใช้หินปูนประเภททราเวอร์ทีนมาใช้ในการก่อสร้าง หินปูนชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือจะคายแคลเซียมออกมาเป็นระยะ ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างมีความคงทน ขาวสะอาดส่องสว่างได้แม้จะอยู่ในสภาพภูมิอากาศหรือระยะเวลายาวนาน โดยฝรั่งเศสนั้นมีเหมืองหินปูนชนิดนี้อยู่เองที่เมืองชาโต้ลองดง ส่วนการออกแบบภายในนั้นได้นำสัญลักษณ์ของลัทธิชาตินิยมมาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ประตูทางเข้า 3 ช่องประดับรูปสำริดผู้ที่ศรัทธาไว้ด้านบน คือ นักบุญพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งประเทศฝรั่งเศสและนักบุญยอนออฟอาร์ค นอกจากนั้นยังมีระฆังที่มีน้ำหนักกว่า 19 ตันหล่อขึ้นในปี พ.ศ.2438 ประดับไว้ภายใน             เป็นเรื่องน่าสลดใจที่เมื่อก่อสร้างส่วนฐานรากได้ไม่เท่าไร สถาปนิกผู้ออกแบบคือ โปล อะบาดี ก็ได้เสียชีวิตลงในปี พ.ศ.1884

Read More

หอไอเฟล สิ่งปลูกสร้างอันแสนมหัศจรรย์แห่งประเทศฝรั่งเศส

eiffel tower review

            หากจะเอ่ยถึงประเทศฝรั่งเศส ทุกคนคงนึกถึงเมืองที่มีความงดงามทางภูมิศาสตร์ไปแทบทุกเมืองและอีกอย่างหนึ่งที่จะนึกถึงก็คือ หอไอเฟล ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส หากผู้ใดไปเยือนฝรั่งเศสแล้วไม่ได้ไปชมหรือไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลก็ถือว่าไปไม่ถึง เราเห็นหอไอเฟลกันมานานแล้ว วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร             หอไอเฟล เป็นหอคอยที่ทำด้วยเหล็ก ตั้งอยู่ช็องเดอมาร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อยู่ใกล้กันแม่น้ำแซน ชื่อหอไอเฟลนั้นตั้งชื่อตามสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสที่เป็นผู้ออกแบบ นามว่ากุลสตาฟ ไอเฟล สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430-2432 โดยจุดมุ่งหมายใช้เป็นสัญลักษณ์ของการจัดแสดงงานสินค้าโลก (Exposition universelle de Paris de) เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศฝรั่งเศสว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง โดยหอไอเฟลแห่งนี้มีความสูงถึง 324 เมตร เทียบเท่ากับตึก 81 ชั้น มีน้ำหนักราว 7,300 ตัน นอกจากนั้นตัวหอคอยยังสามารถแกว่งตัวตามแรงของลมที่ปะทะได้ โดยแรงแกว่งตัวอยู่ที่ราว 2-3 นิ้ว             ในระยะแรกที่เริ่มก่อสร้างนั้นชาวฝรั่งเศสมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากว่าหอคอยแห่งนี้ดูแล้วไม่มีศิลปะ มีการกำหนดให้หอแกว่งตัวได้แต่ไม่ตรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งกุลสตาฟ ไอเฟล เป็นสถาปนิกและวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างสะพาน มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเยี่ยมกับการแกว่งของแรงลม จนเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงเป็นบทพิสูจน์ให้ผู้คนได้รู้ว่างานออกแบบของเขาวิเศษเพียงใด หอไอเฟลได้ถูกบันทึกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้น จากนั้นหอไอเฟลก็ถูกใช้เป็นศูนย์สำหรับรับส่งสัญญาณวิทยุราวต้นศตวรรษที่ 20 การสร้างหอไอเฟลนี้ ว่ากันว่าใช้คนงานราว 300 คน มีเหล็กที่จะต้องประกอบขึ้นทั้งหมด 18038 ชิ้น

Read More