เศรษฐกิจฝรั่งเศสที่รุ่งเรือง

French_economy

university_photo

ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในโซนยุโรปตะวันตกที่มีวัฒนธรรมทางด้านการสร้างตึกที่มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์วิศวะกรนักคิดล้วนมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน บุคลากรที่มีการฝึกฝนมีเป็นอย่างดีจนทำให้ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สิ่งก่อสร้างอย่างหอไอเฟล ในกรุงปารีสเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีคนจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ทำให้ฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่มีประชากรประเทศอื่นๆ เข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 82 ล้านคนต่อปี เป็นตัวเลขที่บอกให้เห็นถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นรองใครแน่นอน กระนั้นชาวฝรั่งเศสก็ยังคงภูมิใจในแผ่นดินของตัวเอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกยึดประเทศเอาไว้แต่ผู้ที่ยึดกลับไม่ทำอะไรกับหอไอเฟลกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นว่าที่นี่คือฝรั่งเศส หลังจากผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมา ประเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน จนปัจจุบันมีอาวุธอย่างหัวรบนิวเคลียร์ถึง 360 หัวรบ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 59 แห่งที่ด้วยกัน อันดับในเศรษฐกิจนั้นอยู่อันดับที่ 6 ของโลก เพียงแค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศนี้มีการฟื้นตัวจากสงครามที่เร็วมาก น่าเป็นห่วงคือฝรั่งเศสอยู่ระหว่างเยอรมัน กับ รัสเซีย เมื่อยามเกิดศึกสงครามกันก็ต้องผ่านพวกเขาก่อน ก็นับว่าเป็นพื้นที่อันตรายมากเลย ดินแดนยุโรปฝรั่งเศสครอบคลุม 551,500 ตารางกิโลเมตร 212,935 ตารางไมล์ พื้นที่ทั้งหมดของฝรั่งเศสกับหน่วยงานต่างประเทศและดินแดน เป็น 643,801 ตารางกิโลเมตร 248,573 ตารางไมล์ ของพื้นที่ทั้งหมดบนโลก ฝรั่งเศสมีคุณสมบัติที่หลากหลายของภูมิทัศน์จากที่ราบชายฝั่งในภาคเหนือและตะวันตกไปภูเขาของเทือกเขาแอลป์ในทิศตะวันออกเฉียงใต้

Express

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่จะสร้างกระทรวงสิ่งแวดล้อมในปี 1971 แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลก เช่นเดียวกับสมาชิกสหภาพยุโรป ฝรั่งเศสตกลงที่จะตัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างน้อย 20% ของปี 1990 โดยในปี 2020 เมื่อเทียบกับแผนของสหรัฐจะลดการปล่อยลง 4% หลังจากนั้นประเทศถูกกำหนดให้กำหนดภาษีคาร์บอนในปี 2009 ป่าในฝรั่งเศสมีบางส่วนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในยุโรปประกอบด้วยจำนวน 140 ชนิดของต้นไม้ รัฐบาลแห่งชาติฝรั่งเศสครอบคลุมพื้นที่ชนบทที่อยู่อาศัย แต่ละอุทยานและมีมรดกทางวัฒนธรรม สวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยระบบนิเวศและการศึกษาของประชาชนในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอีกด้วย เป็นประเทศที่มีการจัดระเบียบที่ดีแล้วได้รับการยกย่องว่ามีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ดีอันดับต้นๆ ของยุโรปเลยทีเดียว