เศรษฐกิจฝรั่งเศสที่รุ่งเรือง

French_economy

ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในโซนยุโรปตะวันตกที่มีวัฒนธรรมทางด้านการสร้างตึกที่มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์วิศวะกรนักคิดล้วนมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน บุคลากรที่มีการฝึกฝนมีเป็นอย่างดีจนทำให้ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สิ่งก่อสร้างอย่างหอไอเฟล ในกรุงปารีสเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีคนจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

Read More