เกี่ยวกับเรา

pic_abot_us

francedias.com เป็นเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวทางปฏิบัติ หน้าข้อมูลเกี่ยวกับปารีสภูมิภาคฝรั่งเศสอย่างละเอียด ข้อมูลในฝรั่งเศสและอื่น ๆ อีกมากมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจอย่างกว้างขวางของประเทศฝรั่งเศสที่ทันสมัยมากในยุโรป เว็บไซต์นี้ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจให้กับนักเรียน และทุกคนที่ต้องการที่จะเข้าใจภาษาฝรั่งเศสชีวิตวัฒนธรรม และ  ประเพณีของประเทศฝรั่งเศสอย่างครบถ้วน