ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ที่พักระดับ 5 ดาวในปารีส

ย่านช้อปปิ้งฝรั่งเศส

ปาแลการ์นีเยโอเปร่าแห่งยุโรป

อนุสาวรีย์สถานฝรั่งเศส

ทรัพย์พยากร

ข้อมูลทรัพย์พยากร

ปราสาท

เนื่องจากปราสาทยุคกลางจำนวนมากได้ถูกทำลายในสงครามภายในครั้งเดียวแต่ประเทศฝรั่งเศสก็รักษาเอาไว้ได้จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน

ทางรถไฟ

เดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถไฟที่คอยบริการให้ความสะดวกแก่นักเดินทางที่ต้องการท่องเที่ยวผ่านทางรถไฟ ทุกสถานีมีการบริการพร้อมตลอดการเดินทาง

เกาะ

สถานที่เที่ยวอย่างเกาะนั้นเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการปกป้องให้ไร้ซึ่งมลพิษ โดยการไม่ให้นำเอาเครื่องยนตร์บางประเภทขึ้นสู่เกาะ เพื่อความเป็นธรรมชาติบนเกาะต่างๆ

ตลาด

ตลาดเป็นอีกหนึ่งที่ช้อปปิ้งของชาวฝรั่งเศส และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการชื้อของฝากกลับบ้าน ตลาดในฝรั่งเศสนั้นมีลักษณะเปิดขายในอาคารเป็นส่วนใหญ่

ภูเขา

พื้นที่ประเภทภูเขาเป็นสถานที่ชมวิวอย่างแท้จริง ประเทศฝรั่งเศสจะมีการสร้างที่พักบริเวณยอดของภูเขาส่วนใหญ่เพื่อรองรับแขกที่ต้องการชมบรรยากาศจากมุมสูงของภูเขา

หมู่บ้าน

ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นเหมือนครอบครัว ทำให้ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ และรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้เข้ามาอาศัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สถานที่ติดต่อ

แนะนำทัวร์ประเทศฝรั่งเศส